Bestyrelse, kalender og referater

Strøby Egede Forsamlingshus og Selskabslokaler

Bestyrelse 2019

Titel

Navn

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Hans Grøn Sørensen

26.03.1997

Fungerende Formand

Bjarne Agertved Pedersen

15.03.1989

Kasserer/Sekretær

Børge Larsen

19.03.2003

Bestyrelsesmedlem

Erik Geister

14.03.2019

Bestyrelsesmedlem

Anders Møller

15.03.2018

Bestyrelsesmedlem

Niels P. Løndal Nielsen

22.05.2000

Bestyrelsesmedlem

Morten Kasper

21.03.2017

Kalender:

Dato

Begivenhed

11.04.2018

Konstituerende bestyrelsesmøde

Referater:


ANDELSSELSKABET STRØBY EGEDE FORSAMLINGSHUS & SELSKABSLOKALER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 15/3-2018

DAGSORDEN:

1.VALG AF DIRIGENT

2.VALG AF STEMMETÆLLERE

3.FORMANDENS BERETNING

4.REGNSKABSAFLÆGGELSE

5.VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER PÅ VALG ER NIELS LØNDAL NIELSEN- MORTEN KASPER (VILLIG TIL GENVALG), MAX WALLØE (ØNSKER IKKE GENVALG),BESTYRELSEN FORESLÅR NYVALG AF ANDERS MØLLER.

6.NYVALG AF SUPPLEANTER PÅ VALG ER ERIK GEISTER (VILLIG TIL GENVALG)

BESTYRELSEN FORESLÅR NYVALG AF SØREN LØNDAL NIELSEN

7.VALG AF BILAGSKONTROLLANTER PÅ VALG ER ANNE-GRETHE HANSEN OG YNGVE LØJE ( VILLIG TIL GENVALG )

8.FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ ANDELE

9.INDKOMNE FORSLAG

10. EVENTUELT


AD 1.  SOM DIRIGENT BLEV VALGT JENS KAROLI , DER KONSTATEREDE AT GENERALFORSAMLINGEN VAR KORREKT VARSLET.

AD 2. KUN HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT.

AD 3FORMANDEN FORTÆLLER OM RENOVERING AF INDGANGSPARTI OG NYE TOILETTER, NYT PLANKEVÆRK MED LYS I BEGGE SIDER AF INDKØRSEL, DER ER RYDDET OP I ANDELENE SÅ VI I DAG CA. ER 100 ANDELSHAVERE, DER ER ETABLERET HJEMMESIDEN STRØBY EGEDE FORSAMLINGSHUS, DER FORTÆLLER HISTORIEN OM HUSET SIDEN OPSTART I 1942, DEN FANTASTISKE JUBILÆUMSFEST BLEV AFHOLDT 9/12-2017, FANTASTISK MAD OG VIN, GOD UNDERHOLDNING OG MUSIK.                  BERETNING GODKENDT                                                                                                                                                                       

AD 4. KASSERER MAX WALLØE FREMLAGDE REGNSKABET SOM UDVISER ET UNDERSKUD PÅ KR. 513,000, SOM ER FØLGERNE AF NYT INDGANGSPARTI NYE TOILETTER OG JUBILÆUMSFESTEN FOR ANDELSHAVERNE.                          REGNSKABET GODKENDT

AD 5. GENVALGT TIL BESTYRELSEN, NIELS LØNDAL NIELSEN- MORTEN KASPER, NY I BESTYRELSEN BLIVER ANDERS MØLLER.

AD 6. GENVALGT SOM SUPPLANT TIL BESTYRELSEN ERIK GEISTER OG NYVALG TIL SØREN LØNDAL NIELSEN.

AD 7. GENVALGT SOM BILAGSKONTROLLANTER, ANNE-GRETHE HANSEN OG YNGVE LØJE.

AD 8. PRISEN PÅ ANDELE, UÆNDRET TIL KR. 2500,00, DER ER BLEVET RYDDET OP I ANDELENE SÅ DER NU ER CA 100 AKTIVE ANDELE.

AD 9. INGEN INDKOMNE FORESLAG.

AD 10. FORSLAG TIL RETTELSE AF VEDTÆGTER, OG FREMADRETTET VIL 2 BESTYRELSESMEDLEMMER I FORENING TEGNE KASSEN.


DIRIGENT: JENS KAROLI                                                       SEKRETÆR: BØRGE LARSEN           


AFTENEN SLUTTEDE MED SMØRREBRØD OG KAFFE.   


DER BLIVER HOLDT KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE D. 11/4-2018 KL. 18,00