Bestyrelse, kalender og referater

Strøby Egede Forsamlingshus anno 1942

Bestyrelse 2020

Titel

Navn

Valg til bestyrelsen

Formand

Anders Møller

15.03.2018

Næstformand

Bjarne Agertved Pedersen

15.03.1989

Kasserer/Sekretær

Børge Larsen

19.03.2003

Bestyrelsesmedlem

Morten Kasper

21.03.2017

Bestyrelsesmedlem

Erik Geister

14.03.2019

Bestyrelsesmedlem

Søren Løndal Nielsen

06.08.2020

Bestyrelsesmedlem

Janni Jørgensen

04.11.2020

Kalender:

Dato

Begivenhed

06.08.2020

Generalforsamling 2020

27.08.2020

Konstituerende bestyrelsesmøde

04.11.2020

Bestyrelsesmøde (Janni Jørgensen indtrådt i bestyrelsen efter Hans Grøn)

Referater:


AD 1.  SOM DIRIGENT BLEV VALGT H.C.BECH , DER KONSTATEREDE AT GENERALFORSAMLINGEN VAR KORREKT VARSLET.

AD 2. KUN HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT.

AD 3 FORMANDEN BERETTER OM ET AKTIVT ÅR, OPSIGELSE FRA FORPAGTER, FINDE OG FORHANDLE MED NYE FORPAGTER EMNER, JULEFROKOST VAE SOM ALTID LIGE EFTER BOGEN, FORMANDEN ORIENTEREDEOM DE NYE TILTAG, EFTER 31/12-19 BERETNINGEN GODKENDT

AD 4. KASSERER BØRGE LARSEN FREMLAGDE REGNSKABET SOM UDVISER ET OVERSKUD PÅ KR. 96.122,00  DER EFTERSPØRGES BILAG OVER DE SAMLEDE UDGIFTER, BØRGE FORTALTE OM ALLE OMKOSTNINGER, REGNSKABET GODKENDT

AD 5. GENVALGT TIL BESTYRELSEN, ANDERS MØLLER OG MORTEN KASPER, NY I BESTYRELSEN BLIVER SØREN LØNDAHL NIELSEN.

AD 6. GENVALGT SOM SUPPLANT TIL BESTYRELSEN JANNI JØRGENSEN OG NYVALG TIL GERT HØJER.

AD 7. GENVALGT SOM BILAGSKONTROLLANTER, ANNE-GRETHE NIMGAARD HANSEN OG YNGVE LØJE.

AD 8. PRISEN PÅ ANDELE, UÆNDRET TIL KR. 2500,00

AD 9. BØRGE FORTALTE OM NØDVENDIGHEDEN FOR OPTAGELSE AF LÅN PÅ KR. 600.000,00, SAMT UDSTEDELSE AF EJERPANTEBREV I FORSAMLINGSHUSET, GENERALFORSAMLINGEN GODKENDTE LÅNET.

AD 10. EVENTUELT (INGEN BEMÆRKNINGER)

REFERANT: MORTEN KASPER

DIRIGENT: H.C.BECH                                                       SEKRETÆR: BØRGE LARSEN           

 

AFTENEN SLUTTEDE MED SMØRREBRØD OG KAFFE.

VI VAR 27 PERSONER INCL. BESTYRELSEN 

 

DER BLIVER HOLDT KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE D. 27/8-2020 KL. 17.00Referat:


KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE 27/8 2020

AFBUD FRA SØREN LØNDAHL

DAGSORDEN:

  1. KONSTITUERING AF BESTYRELSE
  2. JULEFROKOST (ANDELSHAVERE)
  3. NÆSTE MØDE
  4. EVENTUELT

 

AD 1

FORMAND ANDERS MØLLER, NÆSTFORMAND BJARNE PETERSEN

SEKRETÆR/KASSERER BØRGE LARSEN, ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER

SØREN LØNDAHL, MORTEN KASPER, ERIK GEISTER, HANS GRØN

BYGGEUDVALG:

MORTEN KASPER, ANDERS MØLLER OG ERIK GEISTER

 

AD 2

JULEFROKOST LØRDAG D. 5/12-2020

EVT. MARIA HØJER SYNGER JULEN IND

AD 3

NÆSTE MØDE 4/11 KL.17,00

AD 4

ANDERS HAR KONTAKT TIL EN FONDSKYNDIG, RAINER FRA VARPELEV FORSAMLINGSHUS HAR KONTAKTET BØRGE VEDR. LANDSFORENINGEN AF FORSAMLINGSHUSE


Referat:


Bestyrelsesmøde d. 4/11-2020 kl 17.00 i forsamlingshuset

Afbud: Morten Kasper

Dagsorden

                       

  1.  Godkendelse af sidste referat
  2. Julefrokost
  3. Fondsansøgning
  4.  Landsforeningen af Forsamlingshuse
  5.  Næste møde
  6. Eventuelt

Ad1. Ingen Bemærkninger

Ad2. Aflyses i forhold til forsamlingsforbud og Corona

Ad3. Der vil blive søgt om støtte til nye gulve i stor sal og Pejsestuen hos Stevns Brandkasse og Vaskerifonden.

Ad4. Svend Arne Pedersen nu James Hansen er vendt tilbage vedrørende medlemskab i lokal og landsforeningen

Ad5. Næste møde 10/2-2021 kl. 17.00

Ad6. Ingen kommentarer